Behandling

Ved moderat depression kan man eventuelt kombinere behandling med medicin og psykoterapi, det vil sige kognitiv adfærdsterapi eller interpersonel behandling. Ved svær depression behandler man med medicin (eller ECT). 

T-PEMF 

PEMF er en behandlingsmetode for depressive patienter, hvor anden antidepressiv behandling har manglende eller utilstrækkelig effekt. PEMF er en forkortelse for Pulserende Elektro Magnetiske Felter. 

Behandlingen

T-PEMF behandlingen begynder med en konsultation med vores erfarende speciallæge i psykiatri. Det er vigtigt at du i samarbejde med vores speciallæge får en grundig gennemgang af din situation, så vi sikrer at du har optimale forudsætninger for at få god effekt af T-PEMF behandlingen.

Vi udleverer en kuffert til dig, indeholdende T-PEMF udstyret og en oplader. Udstyret er let og enkelt at betjene og du vil blive grundigt instrueret også via konsultation. Herefter er du klar til selv, at tage T-PEMF behandlingen dagligt.

De 7 spoler sættes på hovedet med et velcrobånd. Velcrobåndet med de syv spoler, bliver lige som en “hue”, som du kan tage af og på. Den kan justeres, hvis velcrobåndet bliver for løst. De syv spolerne er forbundet til puls-generatoren, de sender behandlingen ud i spolerne og som laver magnetfelt. En behandling varer 30 minutter og gentages dagligt i 8 uger. Det anbefales at sidde i en afslappende og for hovedet støttende stilling under behandlingen, da hjelmen vejer ca. 1,1 kg.

Mindst en gang om ugen vil du have en telefonsamtale med en af vores psykiatriske sygeplejerske, der vil følge dig tæt. Du vil også have samtaler med vores speciallæge i psykiatri, ved opstart af behandlingen, halvvejs i forløbet og en afsluttende samtale. 

Kliniske studier har vist, at den gruppe der blev behandlet med T-PEMF i forhold til den gruppe, der ikke blev behandlet med T-PEMF, opnåede signifikant effekt allerede efter 1-2 ugers behandling.

Virkningsmekanisme

En depressionsramt hjerne fungerer dårligt fordi cellerne – populært sagt – kommunikerer dårligt med hinanden.

T-PEMF behandlingens elektriske impulser foranlediger, at nogle af hjernens naturlige elektriske felter i vævet, aktiverer nerveceller og celler i kapillærerne (de små blodkar), til at udskille vigtige signalstoffer relateret til vækst og aktivitet.

Ved denne proces øges aktivitetsniveauet i hjernen. T-PEMF behandlingens elektriske pulser sikrer en øget aktivitet i hjernen også kaldet øget plasticitet.

Resultater

Effekten af behandlingen er ret markant. I de behandlinger, der er foretaget indtil nu, er mere end 60 pct. af patienterne blevet symptomfri eller har oplevet markant bedring. Over halvdelen af patienterne, der blev symptomfri var efter 2 år stadig symptomfri, og de patienter, der oplevede tilbagefald efter behandlingen opnåede atter effekt ved ny behandling.

Samtidig er bivirkningerne meget milde og forbigående, som f.eks. let kvalme eller hovedpine i begyndelsen af behandlingsforløbet.

Fremtidig indikationer og forskning

Hjernerystelse
Et studie er godkendt til at studere i hvilken udstrækning T-PEMF behandling kan forbedre tilstanden for patienter med hjernerystelse. Godkendt under titlen: Transkranielle lavfrekvente elektromagnetiske felter som behandling for postcommotionelt syndrom. Et pilot studie.

Parkinson studie
I 2021 er der offentliggjort et større dobbelt blindet placebo kontrolleret studie for patienter lidende af Parkinsons sygdom.

 

Kontakt os

+45 3048 0300

kontakt@t-pemfklinikken.dk